Special cylindrar

Vår specialitet är special cylindrar som kundanpassas. Vi har över 65 års erfarenhet av att lösa våra kunders cylinderbehov i gemensamma konstruktionsprojekt eller på kunders ritningsunderlag.

Ett gemensamt konstruktionsprojekt ger ofta ett win-win förhållande då hänsyn kan tas både av funktion och tillverkning, vilket skall utmynna i största kostnadseffektivitet utan att göra avkall på kvaliteten.